Wyniki on-Line

Wyniki Twoich badań

Jeśli nie masz jeszcze karty dostępowej skontaktuj się z nami w celu jej wydania. Jeśli logujesz się pierwszy raz zobacz instrukcję poniżej.


zaloguj się


Pierwsze użycie systemu wyników On–Line wymaga:

- uwierzytelnienia konta

Logowanie z użyciem danych tymczasowych, akceptacja regulaminu oraz ustanowienie nowego hasła w miejsce hasła tymczasowego. Jest to proces jednorazowy. Więcej...
- zalogowania właściwego

Logowanie do sytemu za pomocą numeru karty i nowo ustanowionego hasła.


Dostęp on-line

Jak otrzymać klucz dostępowy?

Login i hasło dostępu do serwisu on-line wraz ze spacjalna kartą klucza, są do odebrania w placówkach laboratorium Madan.

Copyright © 2011 Medan. All rights reserverd. Design by GraphicSite GROUP