Laboratorium Medan

Kilka słów o nas i naszych kompetencjach

Pracownia Analiz Medycznych „Medan” została powołana do życia przez spółkę cywilną założoną przez mgr Jolantę Czopar i mgr M.Lewek-Adamską w roku 1991 r. Pracownia „Medan” rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1992 roku w Gorlicach przy ulicy Narutowicza 3, początkowo jako laboratorium diagnostyczne z ofertą skierowaną do prywatnego odbiorcy.

Od początku zarejestrowana w UW, w trakcie zmian systemowych została przekształcona na NZOZ poszerzając swoją ofertę na powstające POZ-ty. Laboratorium zostało wpisane na listę KIDL od momentu powstania Izby .

Wciągu 20 lat naszej obecności na rynku wykonujemy szeroki zakres badań z dziedziny analityki medycznej ustawicznie unowocześniając sprzęt do badań , poszerzając zakres wiedzy na kursach i szkoleniach, biorąc udział w kontrolach zewnątrz laboratoryjnej w CBOJ w Łodzi, Labquality w Helsinkach oraz Sysmex w Warszawie .Również w codziennej pracy procesy analityczne poddane są kontroli wewnętrznej aby zapewnić natychmiastowe wykrycie ewentualnego błędu.

W naszej Pracowni pobieranie krwi odbywa się wyłącznie za pomocą sprzętu próżniowego, a u dzieci, w celu ograniczenia stresu krew może być pobierana z palca tzw. mikrometodą

Laboratorium pracuje 6 dni w tygodniu

W razie konieczności materiał do badań, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu, pobierany jest w domu pacjenta.

Zaletą naszej Pracowni jest także czas w jakim pacjent otrzymuje wynik. Jeśli jest takie życzenie lub taka potrzeba ze w względu na stan pacjenta, czas od pobrania do wydania wyników jest możliwie najkrótszym czasem przy zachowaniu niezbędnych wymagań danej procedury.
Celem skrócenia czasu do otrzymania wyników , pracownia nasza udostępnia możliwość odbioru wyników badania przez lekarza lub pacjenta droga internetową z zachowaniem wszelkich zasad poufności i ochrony danych osobowych. Zainteresowani tą drogą otrzymywania wyników otrzymują swój własny kod dostępu celem zalogowania się na naszej stronie i zapoznania się z własnym wynikiem o dogodnej dla siebie porze.

W celu większej dostępności do wysoko specjalistycznych badań nawiązaliśmy współpracę z renomowanym laboratorium. Materiał jest pobierany w naszym laboratorium i osobiście przekazywany do Krakowa, gdzie wykonywane są oznaczenia. Materiał jest przekazywany z zachowaniem wszelkich procedur eliminujących możliwość wystąpienia błędów przedlaboratoryjnych. Wyniki pacjenci odbierają w naszej placówce, po wcześniejszym, telefonicznym powiadomieniu.

Zawsze chcemy być bliżej pacjenta, służyć mu radą i wysoką jakością wykonywanych analiz.

Copyright © 2011 Medan. All rights reserverd. Design by GraphicSite GROUP