MedanMedanMedanMedan

Co warto wiedzieć?

Tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytania

Czy wyniki może odebrać ktoś w moim zastępstwie?

Tak, ale osoba taka musi przedstawić twoje upoważnienie.

 

Specjalna ustawa o ochronie danych osobowych o charakterze medycznym, obliguje nas do zachowania poufności wyników badań. Wobec powyższego , wyniki możemy przekazać tylko osobiście lub osobom posiadającym upoważnienie. Takie upoważnienie możesz pobrać z naszych stron lub napisać samodzielnie. Wzór znajdziesz poniżej:

 


Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki można odbierać w dniu pobrania od godz 14-16, a w pozostałych dniach od 7-16. W sobotę od 11-11:30.

Jak przygotować próbkę do badania moczu?

Oddajemy do badania w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach do nabycia w aptekach.

Na czym polega 24h zbiórka moczu?

Do dużego naczynia (o pojemności około 2 litry) należy zbierać mocz w przedziale od 7 rano pierwszego dnia do 7 rano dnia następnego.

Czy wyniki może odebrać ktoś w moim zastępstwie?

Tak, ale osoba taka musi przedstawić twoje upoważnienie.
Copyright © 2011 Medan. All rights reserverd. Design by GraphicSite GROUP