MedanMedanMedanMedan

Co warto wiedzieć?

Tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytania

Jak przygotować próbkę do badania moczu?

Oddajemy do badania w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach do nabycia w aptekach.

  • mocz oddajemy do badania w pojemniku jednorazowym (do nabycia w aptece)
  • mocz pobieramy do pojemnika po uprzednim podmyciu się
  • do pobrania próbki należy przytąpić przy pierwszej porannej toalecie
  • do pojemniczka powienien być pobrany mocz środkowej fazy strumienia (nie początkowy i nie końcowy)
  • próbkę moczu należy dostarczyć do laboratorium do 2 godzin od pobrania


Jak długo czeka się na wyniki?

Wyniki można odbierać w dniu pobrania od godz 14-16, a w pozostałych dniach od 7-16. W sobotę od 11-11:30.

Jak przygotować próbkę do badania moczu?

Oddajemy do badania w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach do nabycia w aptekach.

Na czym polega 24h zbiórka moczu?

Do dużego naczynia (o pojemności około 2 litry) należy zbierać mocz w przedziale od 7 rano pierwszego dnia do 7 rano dnia następnego.

Czy wyniki może odebrać ktoś w moim zastępstwie?

Tak, ale osoba taka musi przedstawić twoje upoważnienie.
Copyright © 2011 Medan. All rights reserverd. Design by GraphicSite GROUP